Bầu Đức gánh khoản nợ hơn 20 ngàn tỷ sau đợt chào bán triếu phiếu chuyển đổi HAGL Agrico

Theo ghi nhận cơ cấu vốn của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã chứng khoán: HNG) sau đợt chào bán 221.710 triếu phiếu chuyển đổi HAGL Agrico, tổng nợ của HAGL Agrico là 20.645 tỷ đồng, tăng hơn 3.100 tỷ đồng so với thời điểm 30/3/2018.

Ông Đoàn Nguyên Đức

Ngày 7/8/2018, HAGL Agrico đã phát đi thông tin báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng. Theo đó, trái phiếu được phát hành là trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai. Loại trái phiếu chuyển đổi không có tài sản đảm bảo với mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu. Thời hạn trái phiếu là 1 năm với, kỳ hạn trả lãi không áp dụng và lãi suất là 0%/năm.
Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán là 221.710 triếu phiếu. Tổng khối lượng vốn huy động là 2.217,1 tỷ đồng.

Ngày bắt đầu chào bán là 7/6/2018 và ngày kết thúc chào bán là 7/8/2018.

Theo thông báo của HAGL Agrico, toàn bộ số trái phiếu chuyển đổi trên đã được bán hết, trong đó có 1 nhà đầu tư có tổ chức đã đăng ký mua và mua 221.688 trái phiếu chuyển đổi, chiếm 99,99% trái phiếu chuyển đổi được HAGL Agrico phân phối. Tổng số tiều HAGL Agrico thu về từ việc bán trái phiếu là 2.217,1 tỷ đồng.

Ghi nhận cơ cấu vốn của HAGL Agrico tại báo trên đã tăng từ 17.481 tỷ đồng trước đợt chào bán lên 20.645 tỷ đồng sau đợt chào bán.

Như Petrotimes đã thông tin, nhà đầu tư có tổ chức đã đăng ký mua và mua 221.688 trái phiếu chuyển đổi của HGAL Agrico chính là Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco) của tỷ phú đô la Trần Bá Dương. Đây được xem là quyết định đầy dũng cảm của ông Trần Bá Dương khi tình hình của HAGL Agrico không mấy lạc quan, cổ phiếu HNG trên thị trường khó khăn về thanh khoản.

Thực tế này cũng được ông Võ Trường Sơn – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán HAG) đề cập khi trao đổi với báo chí rằng: “Thaco đã rất dũng cảm khi cam kết đầu tư vào trái phiếu chuyển đổi của HNG với mức giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phiếu vào thời điểm mà HAG và HNG đang rất khó khăn về thanh khoản, không đủ tiền trả nợ gốc và lãi vay, giá cổ phiếu trên thị trường lúc đó chỉ có 6.520 đồng/cổ phiếu”.

Theo Báo cáo tài chính quý II/2018 của HNG thì tổng tài sản của công ty tính đến 30/6/2018 là 29.698,8 tỷ đồng; tổng nợ phải trả là 18.428,2 tỷ đồng; doanh thu thuần đạt 1.285 tỷ đồng, trong đó chiếm hơn 1/4 là doanh thu bán ớt (đạt 336 tỷ đồng)…