Chrome sẽ sớm cho phép người dùng kéo và thả tab từ bất kỳ trình duyệt khác

Google đang phát triển tính năng cho phép người dùng kéo và thả các tab từ bất kỳ trình duyệt khác. Flag của tính năng đã được thêm vào phiên bản Chrome Canary mới nhất để thử nghiệm.

Tên của flag là Mix browser type tabs, được mô tả “Cho phép các tab được kéo giữa bất kỳ trình duyệt hỗ trợ tab, có trên Mac, Windows, Linux, Chrome OS”. Bước đi táo bạo của Google với tuyên bố bất kỳ trình duyệt nào hỗ trợ tab. Tuy nhiên điều này còn phụ thuộc vào các trình duyệt không phải lõi Chromium như Firefox có hỗ trợ cho tính năng này không.

Mặc dù đã có sẵn flag nhưng dường như tính năng không hoạt động vì có thể do các trình duyệt khác chưa hỗ trợ cho tính năng hoặc tính năng này chưa hoàn chỉnh và nhóm phát triển Canary thêm flag chỉ để giữ chỗ.

Có thể tính năng sẽ hoạt động trong các bản cập nhật sắp tới. Nếu đã cài đặt phiên bản Chrome Canary mới nhất, bạn có thể bật tính năng bằng cách dán địa chỉ bên dưới vào thanh tìm kiếm của trình duyệt.

chrome: // flags / # mix-browser-type-tab

Tuy nhiên, không có gì đảm bảo tính năng này sẽ xuất hiện trong phiên bản ổn định của Chrome vì Chrome Canary được xem là trình duyệt thử nghiệm, nơi các tính năng được thêm vào để kiểm tra hoạt động và tính khả thi.

Theo nghenhinvietnam

SHARE