Facebook mời nhiều tổ chức tài chính tham gia Messenger

Hãng mạng xã hội đang mời nhiều ngân hàng tham gia Messenger hơn, mang theo cả thông tin tài chính của người tiêu dùng.

Ảnh: Reuters
Theo The Wall Street Journal, hôm 6.8, Facebook đề nghị nhiều ngân hàng cung cấp thông tin tài chính của người dùng, chẳng hạn như giao dịch thẻ tín dụng và số dư tài khoản. Dữ liệu này sẽ được dùng cho tính năng mới của Messenger, trong đó có cập nhật số dư tài khoản và cảnh báo gian lận, song không được dùng trong các nền tảng khác của Facebook.
Thông tin này được Facebook đưa ra ngay thời điểm hãng chật vật với nhiều lo ngại về quyền riêng tư và phải điều chỉnh chính sách liên quan đến dữ liệu người dùng. Facebook hiện có quyền truy cập dữ liệu tài chính từ một số doanh nghiệp để tạo điều kiện cho các dịch vụ, như trò chuyện với dịch vụ khách hàng hoặc quản lý tài khoản. Người dùng cho Facebook quyền truy cập vào thông tin của họ.
Theo The Wall Street Journal, hôm 6.8, Facebook đề nghị nhiều ngân hàng cung cấp thông tin tài chính của người dùng, chẳng hạn như giao dịch thẻ tín dụng và số dư tài khoản. Dữ liệu này sẽ được dùng cho tính năng mới của Messenger, trong đó có cập nhật số dư tài khoản và cảnh báo gian lận, song không được dùng trong các nền tảng khác của Facebook.
Thông tin này được Facebook đưa ra ngay thời điểm hãng chật vật với nhiều lo ngại về quyền riêng tư và phải điều chỉnh chính sách liên quan đến dữ liệu người dùng. Facebook hiện có quyền truy cập dữ liệu tài chính từ một số doanh nghiệp để tạo điều kiện cho các dịch vụ, như trò chuyện với dịch vụ khách hàng hoặc quản lý tài khoản. Người dùng cho Facebook quyền truy cập vào thông tin của họ.
“Liên kết tài khoản cho phép người dùng nhận cập nhật tức thời trên Facebook Messenger, nơi họ có thể theo dõi dữ liệu giao dịch như số dư tài khoản, biên nhận và cập nhật giao hàng. Ý tưởng của việc này là nhắn tin với một ngân hàng thì có thể tốt hơn là ngồi chờ điện thoại, và nó hoàn toàn tự nguyện. Chúng tôi không dùng thông tin này cho những việc ngoài chuyện cung cấp những trải nghiệm kể trên. Một phần quan trọng của các quan hệ đối tác này là giữ thông tin người dùng an toàn và bảo mật”, thông báo từ Facebook cho hay.
Facebook đang tích cực tìm cách để có thêm nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính sử dụng Messenger. Kết hợp thông tin tài chính của người dùng vào Messenger sẽ cho phép các ngân hàng cung cấp dịch vụ khách hàng thông qua nền tảng, điều một số hãng thẻ tín dụng đã làm.