Một loạt đường sẽ cấm xe trong đề án phố đi bộ trung tâm TP HCM

Theo đề án, khu phố đi bộ rộng hơn 220 ha bao trọn khu vực trung tâm, đang được hoàn chỉnh để trình UBND TP HCM.

SHARE