Quản lý tình trạng bảo mật đa đám mây nhờ giải pháp FortiCWP

FortiCWP là một giải pháp bảo vệ Workload trên đám mây, được thiết kế giúp các người dùng đảm bảo được sự tuân thủ đồng thời giảm thiểu rủi ro liên quan đến các ứng dụng cho thuê cơ sở hạ tầng IaaS.

Việc thiếu tính liên kết giữa các giải pháp bảo mật khác nhau thường dẫn đến việc thiếu khả năng hiển thị tập trung các cấu hình dịch vụ quan trọng, các hoạt động, lưu lượng mạng, sự kiện bảo mật và kiểm soát dữ liệu. Thách thức này còn phức tạp hơn nữa khi các giải pháp trên mở rộng phạm vi triển khai trên nhiều nền tảng nhà cung cấp điện toán đám mây công cộng.

Để giúp các công ty giải quyết vấn đề bảo mật nền tảng đám mây, Fortinet đã giới thiệu FortiCWP – một giải pháp Bảo vệ Workload trên đám mây được thiết kế giúp các khách hàng đảm bảo được sự tuân thủ đồng thời giảm thiểu rủi ro liên quan đến các ứng dụng cho thuê cơ sở hạ tầng IaaS. Giải pháp này cho phép các công ty phục hồi khả năng hiển thị và kiểm soát trên toàn cơ sở hạ tầng đa đám mây động của họ bằng cách cung cấp giải pháp quản lý tình trạng bảo mật đa đám mây được tích hợp và linh động nhất trong ngành.

FortiCWP là một giải pháp bảo vệ Workload trên đám mây

Giải pháp FortiCWP có thể giải quyết được một số thách thức điển hình nhất cho các công ty cần bảo vệ môi trường đám mây của họ. Chẳng hạn, để giải quyết vấn đề thiếu khả năng hiển thị cấu hình đám mây và các hoạt động theo tài khoản, FortiCWP tận dụng tính năng tích hợp chặt chẽ của giải pháp này với các nhà cung cấp nền tảng đám mây công cộng hàng đầu như Amazon AWS, Microsoft Azure và Google Cloud Platform để quét cấu hình, cài đặt, đồng thời so sánh chúng với các phương án ứng dụng, quy định tuân thủ và chính sách công ty tối ưu nhất hiện nay.

FortiCWP củng cố “mô hình trách nhiệm chung” của bất kỳ phương án ứng dụng nền tảng đám mây nào bằng cách xem xét các cài đặt cấu hình của nhà cung ứng đám mây cũng như của chính các công ty. Giải pháp cũng giúp giải quyết thách thức về dữ liệu đám mây không được kiểm soát với công cụ phòng chống thất thoát dữ liệu DLP dựa trên nền tảng đám mây với khả năng cao và tính năng phát hiện nội dung độc hại…

Theo vnmedia

SHARE